Produk Kami

Kode: 394, Al-Kahfi, As-Sajdah, dan Al-Mulk – disertai TAJWID

Sumber : Al-Quran Al-Karim
Ukuran : 17 x 24,5
Ketebalan : 36 hal

Bahan : Kertas Al-Qur’an

 

Segala puji hanya bagi Allah semata. Shalawat serta Salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga dan para shahabatnya. Buku yang ada dihadapan Anda ini adalah tiga surat dari al-Qur-an yang memiliki beberapa keutamaan agung, yaitu surat al-Kahfi, surat as-Sajdah dan surat al-Mulk.

Adapun keutamaan surat al-Kahfi dari hadist Abu ad-Darda, bahwasanya Nabi bersabda, “Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi, maka ia terjaga dari fitnah Dajjal.” (Shahiihut Targhiib wat Tarhiib no.1472). Dan keutamaan surat as-Sajdah dari hadist Jabir bahwasanya Rasulullah tidak tidur kecuali dengan membaca, Alif Laam miim tanziil atau surat as-Sajdah dan surat al-Mulk (shahiihul Jamii’no.4873). Dan keutamaan surat al-Mulk dalam hadist Abu Hurairah , Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya satu surat didalam al-Qur-an, ada tiga puluh ayat yang memberikan syafa’at kepada seseorang hingga ia diampuni, yaitu Mahasuci Allah yang ditangan-Nya lah segala kerajaan (QS. al-Mulk:1) (shahiihut Targhiib wat Tarhiib no.1474).

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung semoga menjadikan buku ini Ikhlas karena-Nya, Aamiin.

Kategori: