Produk Kami

Kode: 217, Buku Saku – Indeks Praktis Al Qur-an

Rp 42.000

Penyusun : Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
Ukuran : 10,5 x 15
Ketebalan : 384 hal

 

Sungguh memprihatinkan apa yang kita lihat dari keadaan sebagian kaum muslimin sekarang ini. Mereka lebih banyak merenungkan isi koran, majalah dan lain sebagainya daripada merenungi isi al-Qur-an.
“Berkatalah Rasul (Muhammad): ‘Ya Rabb-ku sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur-an itu sesuatu yang tidak diacuhkan.” (QS. Al-Furqaan:30).

Tabir apa gerangan yang menutupi hati mereka untuk merenungkan isi kandungan al-Qur-an?

Berangkat dari keprihatinan ini, maka kami berusaha menerbitkan buku saku yang berisi tema-tema penting dalam al-Qur-an, sehingga memudahkan para pembaca untuk mentadabburi al-Qur-an, dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam hidupnya.

Bagi yang mampu berbahasa Arab, bahasa al-Qur-an, maka Indeks ini akan memberi kemudahan bagi mereka yang memiliki terjemah al-Qur-an.

Semoga upaya sederhana ini bernilai ibadah disisi Allah Ta’ala, dan menjadi amal shalih yang diterima di sisi-Nya, serta memberikan kebaikan yang banyak kepada kaum muslimin, Aamiin.

SKU: 217 Category: