Produk Kami

Kode: 398, Buku Saku – Amalan Sunnah Sehari Semalam

Rp 27.000

Penulis : Cholid al-Husainaani
Ukuran : 10,5 X 15
Ketebalan : 160 hal

Perkara paling urgen yang harus diperhatikan setiap muslim dalam kehidupan kesehariannya, ialah mengamalkan Sunnah Rasul dalam semua gerak dan diamnya, perkataan dan perbuatannya, hingga kehidupannya tertata rapi selaras dengan Sunnah Rasul sepenuhnya dari pagi hingga sore.

Dzun Nun al-Mishri berkata, “Salah satu tanda kecintaan kepada Allah, ialah mengikuti kekasih (Rasul)-Nya, Dia berfirman, “Katakanlah (Muhammad), ‘Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Ali Imran: 31)

Kedudukan orang mukmin itu diukur sejauh mana ia mengikuti Rasul. Setiapkali penerapannya terhadap Sunnah itu lebih banyak, maka ia lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah.

In syaa Allah buku kecil ini menjelaskan apa-apa saja yang disunnahkan. Dialah Sebaik-baik Dzat yang dimohon, dan Semulia-mulia Dzat yang diharapkan yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita, Muhammad , dan atas keluarganya, para sahabatnya,

SKU: 398 Category: