Produk Kami

Kode: 415, Buku Saku – Jalan Menuju Hidayah

Rp 15.000

Penulis : Syaikh Muhammad Hasan
Ukuran : 10,5 x 15 cm
Ketebalan : 80 Halaman
Ahibbati fillah…

Jalan Menuju Hidayah. Inilah judul buku untuk Anda sekalian, semoga anda diberi semangat dan kemudahan dalam memahami buku ini. Alhamdulillah buku ini telah tersusun dengan tema yang sangat penting dengan pembahasan yang terbatas.

Batasan tersebut adalah sebagaimana berikut ini : Pertama, macam-macam hidayah. Kedua, sebab-sebab hidayah. Ketiga, tanda-tanda hidayah. Terakhir (keempat), aral-aral yang menghalangi jalan hidayah.

Kami mohon kepada Allah agar Dia menunjukan kita semua kepada jalan-Nya yang lurus. Seseungguhnya Dia Penolong dan Mahakuasa atas hal itu.
Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘laihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia.
SKU: 415 Category: