Produk Kami

Kode: 172, Buku Saku – Shalat Istikharah

Rp 10.500

Penyusun : Sanad bin ‘Ali bin Ahmad al-Baidhani
Ukuran : 9 x 14
Ketebalan : 64 hal

 

Istikharah adalah sarana yang sempurna untuk meraih kesuksesan segala urusan bagi siapapun dari kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla, manakal seorang hamba membanyakkan istikharah, lalu ia melihat buahnya berupa tercapainya berbagai kebaikan yang banyak, atau dijauhkan dari berbagai keburukan, dan keadannya semakin bertambah baik, maka hatinya akan terkait dengan istikharah. Ia tidak akan meangkahkan kakinya kepada suatu kebaikan dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla, kecuali ia telah istikharah terlebih dahulu kepada-Nya.

 

Buku ini telah diterjemahkan dan diringkas dari sebuah karya yang tepat untuk menghantarkan kita kepada pemahaman yang lurus tentang istikharah dalam syari’at Islam yang suci. Disajikan sangat ringkas dan padat, namun insya Allah akan memenuhi kerinduan kita akan ilmu yang membawa kepada suatu keyakinan dan kemantapan.

 

Semoga Shalawat serta Salam terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarga dan para Shahabatnya.

SKU: 172 Category: